KulTurKrabaten Förskolor


Välkommen!

Våra förskolorHuvudsakliga styrdokument för verksamheten är:

 • Skollagen
 • Socialtjänstlagen
 • Läroplan för förskolan, Lpfö 98
 • Skolverkets allmänna råd för förskolan
 • Verksamhetsplan för KulTurKrabaten

 

 • KulTurKrabatens verksamhet är inspirerad av Friluftsfrämjandet                


KulTurKrabaten - i lärande & glädje!

Vår profil är

Kultur & Natur

Vi arbetar prioriterat med:

 Språk & Naturkunskap

samt lek och utforskande på våra egna natur- förskole-gårdar

 

   

Ansvariga med namn, nummer & mail


 • Elisabeth Engman, adm. sekreterare              
 • ( 9.00-13.00)   08-508 62414
  elisabeth@kulturkrabaten.se
                                                                                       

För frågor om förskoleplats  vänligen kontakta Elisabeth Engman, administrativ sekreterare.

 

Ansökan

Vi har några lediga förskoleplatser höstterminen 2017!

Gemensamt ansökningssystem                                                                                                    

Ansökan och uppsägning av plats, regler för kö och intagning görs via e-tjänsten Min barnomsorg på www.stockholm.se (e-leg krävs)Du behöver prioritera max fem verksamheter bland dem du har valt.                                                                                    https://barnomsorg.stockholm.se

Vid frågor, kontakta kontaktcenter som nås på tel 08-508 00 508, alt. forskola@stockholm.se

                  

                 Föräldravisning av förskolorna; se varje förskolas flik