KulTurKrabaten Förskolor


Välkommen!

Våra förskolorHuvudsakliga styrdokument för verksamheten är:

  • Skollagen
  • Socialtjänstlagen
  • Läroplan för förskolan, Lpfö 18
  • Skolverkets allmänna råd för förskolan
  • Verksamhetsplan för KulTurKrabaten
  • KulTurKrabatens verksamhet är inspirerad av Friluftsfrämjandet


KulTurKrabaten - i lärande & glädje!

Vår profil är

Kultur & Natur

Vi arbetar prioriterat med:

 Språk & Naturkunskap

samt lek och utforskande på våra egna natur- förskole-gårdar

Ansvariga med namn, nummer & mail

För frågor om förskoleplats och föräldrarfakturor  vänligen kontakta Anna Andreasson, adm. sekreterare.

Ansökan

Vi har några lediga förskoleplatser vårterminen 2023!

Gemensamt ansökningssystem 

Ansökan och uppsägning av plats, regler för kö och intagning görs via e-tjänsten Min barnomsorg på www.stockholm.se (e-leg krävs). I valet av förskola kan du prioritera max. fem verksamheter. https://forskola.stockholm/e-tjanster/

Vid frågor, kontakta kontaktcenter som nås på tel 08-508 00 508, alt. forskola@stockholm.se

Föräldravisning av förskolorna; se varje förskolas flik

Ramtid för öppethållande är vid behov 06.30-18.30

Information om personuppgiftsbehandling - vårdnadshavare

Blankett för klagomål och synpunkter